Трета младежка научна сесия
Биомедицина и качество на живот

2-3 Декември 2021

За трети път ИБФБМИ организира младежка научна сесия. Това е възможност да популяризирате научните си изследвания, да положите основите на бъдещи сътрудничества и да се запознаете с водещите иновации във Вашата научна област.

Ако обмисляте да започнете докторантура и да бъдете млад учен, или вече сте на този път, присъединете се към нас и се поучете от най-добрите.

Заяви участие

Организатор

С подкрепата на

Гост лектори

Свалете пълната програма тук.

Свалете Сборника с абстракти тук.

Вижте наградените участници тук.

Научноизследователска дейност

Проф. дфн Пламен Иванов

Мрежи във физиологията

Проф. д-р Румяна Бакалова

Молекулна и клетъчна биофизика

Проф. д-р Румяна Димова

Мембранна биофизика и синтетична биология

Доц. д-р Неус Коломина Габарела

Клетъчен цикъл

докторант Деяна Иванова

Здраве на жени и деца

Д-р Рафаеле Гравина

Носими сензори за здравеопазване

Проф. д-р Красимира Цанева

Математика за здравеопазване

Проф. д-р Анела Иванова

Компютърна химия

Кариерно развитие

Доц. д-р Владимир Божилов

Астрофизика и научна комуникация

Д-р Жюстин Томс

Медии и комуникация

Милена Петкова

CEO в Karoll Knowledge Foundation

Д-р Никола Кереков

Микробиолог и Лектор в "Evolutionary Vision and Ratio"


Тематични направления

Форумът е отворен за участие на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, желаещи да представят своите научни и научно-приложни изследвания в следните тематики:

Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство

Молекулна и клетъчна биофизика

Биологични мембрани и биомакромолекули

Възбудими структури и двигателна дейност

Биомедицинско инженерство

Биоинформатика


Условия за участие

Крайни срокове

 • 01.10.2021 Заявка ранна регистрация с доклад
 • 15.10.2021 Потвърждение за допускане до участие
 • 15-20.10.2021 Заплащане на ранна такса за правоучастие
 • 01.11.2021 Късна регистрация с доклад
 • 15.11.2021 Потвърждение за допускане до участие
 • 15-20.11.2021 Заплащане на късна такса за правоучастие
 • 25.11.2021 Подаване на презентации, записи и графични абстракти
 • 25.11.2021 Регистрация като слушател

Детайли за плащане

Титуляр: ИБФБМИ-БАН

IBAN: BG51UNCR96603119902912 (БГ лев)

BIC: UNCRBGSF

Банка: УниКредит Булбанк

Основание за плащане: Участие в ”БМКЖ21”, Име и фамилия на участника

Заплатена такса преди потвърждение за приемане на абстракт не подлежи на връщане.


Изисквания за абстрактите

Абстрактите на английски език (в обем до 1 страница) ще бъдат включени в сборник с абстракти в електронен формат, достъпен през сайта на конференцията.

Към абстрактите се изисква и графичен абстракт или фигура. Графичният абстракт може да изпратите след получено потвърждение за участие на conference@biomed.bas.bg.


Изисквания за презентациите

Презентациите трябва да са с продължителност 15 минути плюс 5 минути за дискусия и да бъдат представени от младия учен.

Работните езици са български или английски, като изискването ни е езикът на презентацията и доклада да съвпадат.

Препоръчителният формат на презентациите е 16:9.

Инструкции за записване на презентациите.


Награди

Избрани доклади ще бъдат публикувани на английски език в пълен текст след рецензиране в International Journal Bioautomation (SJR 0.178).

Най-добре представилите се участници ще бъдат отличени с грамота и парична награда.


Такси за участие

Поради пандемичната обстановка и наложените по-строги противоепидемични мерки в страната, конференцията ще се проведе изцяло онлайн.

30лв.

Участие като слушател

Студенти и млади учени

 • Сертификат за слушател
 • Материали от конференцията
 • Представяне на доклад
 • Включване в книга с абстракти

 
Такса: 30 лв

Заяви участие

50лв.

Участие с доклад студенти

В бакалавърски и магистърски програми

 • Сертификат за участие
 • Материали от конференцията
 • Представяне на доклад
 • Включване в книга с абстракти

Ранна такса: 40 лв
Късна такса: 50 лв

Заяви участие

100лв.

Участие с доклад млади учени

Докторанти и постдокторанти

 • Сертификат за участие
 • Материали от конференцията
 • Представяне на доклад
 • Включване в книга с абстракти

Ранна такса: 80 лв
Късна такса: 100 лв

Заяви участие

Организатори

Програмен комитет

Председател

 • чл.-кор. проф. дбн Андон Косев

Членове

 • акад. Красимир Атанасов
 • чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева
 • проф. дбн Албена Момчилова
 • проф. дтн Росица Райкова
 • проф. дбн Стефка Танева
 • проф. д-р Весела Кръстева
 • проф. д-р Ирена Жекова
 • проф. д-р Антоанета Попова
 • доц. д-р Биляна Николова
Всички членове

Организационен комитет

Председатели

 • проф. д-р Галя Станева
 • проф. д-р Таня Пенчева

Зам.-председател

 • доц. д-р Вася Атанасова

Членове

 • доц. д-р Петър Василев
 • гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф
 • гл. ас. д-р Августина Данаилова
 • гл. ас. д-р Мартин Стефанов
 • гл. ас. д-р Силвия Ангелова
 • гл. ас. д-р Георги Рашков
 • докторант Ирина Георгиева
 • биолог Александрина Нешева
 • програмист инж. Камен Иванов
 • техн. изп. Павел Лефтеров
Всички членове

Контакти

Свържете се с нас

Ако искате да се включите като спонсор или имате допълнителни въпроси, потърсете ни на: